top of page
Diamond Abrasive Products.png

Sintered Diamond Tool

HANS, aşınmaya karşı yüksek direnç için tasarlanmış metal bağlı süper aşındırıcılar sunar. Metal Gümrüklü Elmas Aletler, metalin içine gömülü elmasa sahiptir. Aletler oluşturulurken, elmaslar, aletin fayans, cam veya safir gibi belirli malzemeleri kesmesine en iyi şekilde izin verecek şekilde belirli metal alaşımlarla karıştırılır. Alet kullanıldıkça, elmasların optimum şekilde kesmeye devam etmesini sağlamak için, elmasların içine gömüldüğü malzeme, elmaslarla doğru orantılı olarak aşınmalıdır.

  • Cam, seramik ve karbür gibi malzemelerin kesilmesinde çok uzun ömür için tasarlanmıştır.

  • Mükemmel köşe tutma özellikleri için benzersiz yapıştırma yapıları.

  • Bağ kırılması veya aşınması olmadan kesintiye uğramış kesimlerin üstesinden gelebilen güçlü kompozit metal yapılar.

  • Yüksek üretim çalışmaları sırasında düşük bakıma izin veren serbest kesme bağ tasarımları.

Sintered Diamond Wheel
Sintered Diamond Laps
Taper Sintered Diamond Core Drill
Diamond Sintered Core Drill
Sintered Diamond Saw Blade
Sintered Belgium Core Drill

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Yorumlar

Fikirlerinizi Paylaşınİlk yorumu siz yazın.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page