top of page
Diamond Abrasive Products.png

CBN Elmas Ağaç Torna Bileme Diski

CBN veya Kübik Bor Nitrür taşlama taşları elektroliz ve nikel kaplıdır. Galvanik kaplama, diğer uygulamalara göre birçok avantaj sunar. Diğer uygulamalara göre daha agresif bir bağ oluşturur ve daha uzun süre formda kalır. Aynı zamanda daha yüksek talaş kaldırma oranı sağlar ve yıllarca dayanır. Yalnızca yüksek hızlı çelikleri bilemek için tasarlanmıştır ve başka uygulamalar için kullanılmamalıdır. Bu tekerlekler 1.5 "yüze sahiptir, bu nedenle kullanımı kolaydır ve Wolverine Bileme Sistemiyle iyi çalışır. 180 kumlu tekerlek, kenarlarınıza neredeyse ayna görünümü verir ve onları" korkutucu keskin "hale getirir. 80 kumlu tekerlek sizi kamçılandırır. araçları istediğiniz profile yerleştirebilir ve hatta bununla aletlerinizi taşlamayı bitirebilir ve ayrıca sıyırıcılarınız için bir çapak kaldırabilirsiniz.Bu tekerleğin benzersiz bir özelliği, tekerleğin sol ve sağ taraflarındaki 1/4 "yarıçaptır. Yarıçap, küçük 1/4 "oyuk uçların ve yuvarlak sıyırıcıların taşlanmasını kolaylaştırır. Bu, bir aletin sap ile döndürülmesi (sıyırıcılar olması durumunda) ve ucun aşırı taşlanması sorununu ortadan kaldırır. çok kullanışlı özellik ve küçük parçaları tutup parmaklarınızı yakmazsınız Bu inanılmaz fiyatlarla daha iyi bir tekerlek bulamazsınız Para iade garantisi.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Yorumlar

Fikirlerinizi Paylaşınİlk yorumu siz yazın.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page